Enquisa de zonas de deficiencia na cobertura de redes móbiles

A Fegamp acaba de asinar coa Amtega un Convenio Marco de colaboración para a posta en marcha de actuacións encamiñadas a mellorar a cobertura de comunicacións móbiles no rural de Galicia. O concello pon a disposición da veciñanza esta enquisa para recoller información sobre as zonas con cobertura móbil deficiente.

Datos da zona de deficiencia

Indicar se as deficiencias se producen nunha zona determinada ou en certas circunstancias
Indicar, de forma opcional, as cordenadas GPS ou unha ligazón a un servizo de mapas online (OpenStreetMap, Google Maps,ou similar)