Xuventude

- Actividades de formación en linguas estranxeiras 2014 - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Centro sociocultural - Auditorio de Rianxo
Rúa dos autores da Rianxeira
Rianxo

981 100 688 / 664 181 401

xuventude@concelloderianxo.gal

 

Horario de atención ao público:

Luns e venres: 08:00 a 15:00
​​​​​​​Martes a xoves: 11:30 a 14:30 e 16:30 a 20:00
 

Ligazóns de interese

xuventude.net
Portal de Información Xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

injuve.es
Páxina do Instituto da Xuventude, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

querote.org
Páxina do Centro de Asesoramento afectivo-sexual para a mocidade Querote.

Xuventude

Actividades de formación en linguas estranxeiras 2014

A Concellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 680 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras para o alumnado no ano 2014. Os destinatarios son o alumnado de centros educativos sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral na Comunidade Autónoma Galega de ESO e Bacharelato.

Os requisitos son non ter concedida outra axuda para o mesmo fin neste curso nin estar incurso/a nalgunha prohibición para a subvención; nota mínima na área, módulo ou materia de lingua estranxeira de Ben ou 6 no curso 2012/2013, ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2012/2013 e ter DNI, NIE, pasaporte, visado ou tarxeta de residencia en vigor, segundo corresponda. Exento o alumnado menor de 14 anos.

O prazo de inscrición estará aberto ata o 28 de abril.