Xuventude

- Axudas a estudantes de ensino postobrigatorio e superior non universitario - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Centro sociocultural - Auditorio de Rianxo
Rúa dos autores da Rianxeira
Rianxo

981 100 688 / 664 181 401

xuventude@concelloderianxo.gal

 

Horario de atención ao público:

Luns e venres: 08.00 a 15.00 h
​​​​​​​Martes a xoves: 11.30 a 14.30 e 16.30 a 20.00 h

Horario do 15 de xuño ao 15 de setembro:

Luns a venres: 08.00 a 14.00​​​​​​​ h

Ligazóns de interese

xuventude.xunta.es
Portal de Información Xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

injuve.es
Páxina do Instituto da Xuventude, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

querote.org
Páxina do Centro de Asesoramento afectivo-sexual para a mocidade Querote.

Xuventude

Axudas a estudantes de ensino postobrigatorio e superior non universitario

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca as bolsas de carácter xeral para o alumnado que, no curso académico 2012-2013 curse algún dos seguintes estudos con validez en todo o territorio nacional:

 • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
 • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
 • Ensino artístico profesional.
 • Ensino deportivo.
 • Estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.
 • Ensinos artísticos superiores.
 • Estudos relixiosos superiores.
 • Estudos militares superiores.
 • Cursos de preparación para probas de acceso a Formación Profesional impartidos en centros públicos e privados concertados.
 • Programas de cualificación profesional inicial.

Para ter dereito a beca deberán reunir os seguintes requisitos:

 • Poseer a nacionalidade española ou ser residente en España para alumnos de outras nacionalidades (ver convocatoria).
 • Non posuír no momento de solicitala beca un título de nivel igual ou superior ó dos estudos para os que se pide a beca.
 • Reunir os requisitos académicos i económicos que se especifican na convocatoria.


As bolsas e as axudas ao estudo de carácter xeral poderán ter algún ou algúns dos seguintes compoñentes:
a) Subvenciona salario ou compoñente de compensación da ausencia de ingresos de natureza laboral como consecuencia da dedicación ao estudo.
b) Compoñente para gastos de desprazamento entre o domicilio familiar do bolseiro e o centro docente en que realice os seus estudos, ou o lugar en que realice as prácticas integrantes do correspondente ciclo formativo.
c) Compoñente para gastos da residencia do bolseiro, durante o curso, fose do domicilio familiar.
d) Compoñente para o material escolar necesario para os estudos.
e) Compoñente para gastos de escolarización en centros non sostidos ou parcialmente díeses con fondos públicos.
f) Compoñente de mantemento para o alumnado que curse o módulo voluntario dos Programas de Cualificación Profesional Inicial cun axeitado aproveitamento académico.
g) Suplemento de cidades da bolsa básica.


O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o día 1 de outubro de 2012 inclusive.
Poderán presentarse solicitudes de bolsa despois do 1 de outubro nos seguintes casos:
- Primeiro. -En caso de que se concedese un prazo de matrícula con posterioridade ao 1 de outubro sempre que a bolsa se presente coa solicitude de matrícula.
- Segundo. -En caso de falecemento do sustentador principal da familia, ou por xubilación forzosa que non se produza por cumprir a idade regulamentaria acontecidos despois de transcorrido o devandito prazo.
- Terceiro. -En caso de estudantes cuxa situación económica familiar se vise gravemente afectada por causa excepcional sobrevida e debidamente xustificada.

A solicitude deberase cubrir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica no apartado correspondente a «Trámites e Servizos» ou na dirección electrónica www.educacion.es.

É importante cubrir todos os campos e ler atentamente todas as indicacións. Este sistema permite gardar un borrador no que poderás modificar a información no caso de dúbidas. Unha vez aceptes a solicitude, recibirás un mail de confirmación que debes ler atentamente e seguir todas as indicacións para rematar correctamente a solicitude.


Para máis información pincha aquí ou pásate polo Servizo de Información Xuvenil do Concello.