Xuventude

Modifícase o prazo de matrícula para o xoves 24 de xuño ao xoves 1 de xullo. - Matrícula e abono de cota do Campamento - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Centro sociocultural - Auditorio de Rianxo
Rúa dos autores da Rianxeira
Rianxo

981 100 688 / 664 181 401

Whatsapp e Telegram: 664 181 401

xuventude@concelloderianxo.gal

 

Horario de atención ao público:

Luns a venres: 08.00 a 15.00​​​​​​​ h

Ligazóns de interese

xuventude.xunta.es
Portal de Información Xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

injuve.es
Páxina do Instituto da Xuventude, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

querote.org
Páxina do Centro de Asesoramento afectivo-sexual para a mocidade Querote.

Xuventude

Matrícula e abono de cota do Campamento

Modifícase o prazo de matrícula para o xoves 24 de xuño ao xoves 1 de xullo.

Modifícase o prazo de matrícula para o xoves 24 de xuño ao xoves 1 de xullo.

A documentación necesaria é:​​​​​​

  • Xustificante do pagamento (as cartas de pagamento estarán dispoñibles a partir do xoves 24, e pódense solicitar ben por correo electrónico a campamento@concelloderianxo.gal ou en papel nas Oficinas de Xuventude ou Deportes).

  • Declaración responsable de aceptación de condicións de participación, obrigación de información e consentimento informado: Documento

  • ​​​​​​​​​​​Autorización do uso de imaxes: Documento

  • Xustificante médico, se for necesario.

  • Autorización de saída do menor pola súa conta, se for necesario. Documento

  • ​​​​​​​Autorización de recollida do menor ás persoas autorizadas, se for necesario. Documento.​​​​​​​

Información para as familias sobre as medidas da Covid-19 no Campamento