Persoal Persoal

Responsable Político

Concelleiro de Deporte e Patrimonio Histórico

Persoal do Servizo de Deportes

Persoal técnico

Persoal de servizos e conserxería

O Servizo de Deportes O Servizo de Deportes

Misión

A misión do Servizo de Deportes é promocionar e fomentar a actividade físico-deportiva en Rianxo, achegándoa ao conxunto da sociedade, adaptándoa ás necesidades de cada colectivo e colaborando cos axentes sociais vencellados ao deporte.

Liñas de Actuación

O traballo do Servizo de Deportes a prol da dinamización do deporte no noso concello estrutúrase do seguinte xeito:

Programas municipais de actividades

  • Elabora unha oferta de actvidades ampla e variada para todos os segmentos da poboación, complementaria coa dos axentes deportivos privados.

Apoio aos axentes deportivos locais

  • Colabora cos axentes sociais vencellados á práctica físico-deportiva, de tal xeito que o Servizo de Deportes e estes sexan socios no desenvolvemento do deporte rianxeiro.

Infraestrutura e equipamento deportivo

  • Vela pola plena utilización das instalacións deportivas municipais, así como polo seu mantemento e conservación.
  • Planifica, amplía e constrúe a rede de instalacións deportivas de Rianxo.

Outros servizos e funcións

  • Asesora á cidadanía e ás entidades en materia deportiva.
  • Xestiona o deporte en Idade Escolar.