Punto limpo de Rianxo

Os horarios de funcionamento son os seguintes:

 • De luns a sábados, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.

Teléfono de contacto: 697 67 02 52

1.    O punto limpo é un recinto que funciona como centro de achega voluntaria para a recollida selectiva dos residuos producidos no ámbito domiciliario. Créase o punto limpo para o depósito, por parte dos cidadáns, daqueles residuos recollidos selectivamente para os que sexa necesaria unha xestión específica, ben polo seu tamaño ou pola súa composición. Os obxectivos principias destas instalacións son:

 • Recuperar os materiais contidos nos residuos para a súa reciclaxe, coma o papel, vidro, metais, etc.
 • Evitar a vertedura incontrolada de cascallos e residuos voluminosos coma mobles ou electrodomésticos.
 • Separar os residuos xerados nos fogares que representen un risco para o medio ambiente, coma os medicamentos, pilas, pinturas, etc.

2. As actividades que se realizarán no punto limpo son as seguintes:

 • O control da recepción dos residuos á chegada ao centro.
 • A clasificación e agrupación dos residuos de natureza compatible.
 • A expedición dos residuos ata as diferentes instalacións de reciclaxe de cada un deles.

Os residuos tratados no punto limpo son os seguintes:

 • INERTES: entullos procedentes de obras menores e reparacións domiciliarias.
 • METÁLICOS: radiadores, todo tipo de latas, bicicletas e ventás.
 • MADEIRAS: armarios, cadeiras, táboas, camas, palés, etc...
 • PAPEL E CARTÓN: embalaxes, xornais e revistas.
 • PLÁSTICOS: de orixe doméstica, silos e invernadoiros.
 • VIDROS: botellas, botes, tarros e outros recipientes.
 • XARDINERÍA: residuos procedentes de podas e restos vexetais.
 • ACEITES: mineral e vexetal.
 • LIÑA BRANCA: frigoríficos (sen gas CFC), lavadoras, cociñas, quentadores de auga, ...
 • LIÑA MARRÓN E GRIS: televisores, equipos de música, ordenadores.
 • TÉXTIS//VOLUMINOSOS: colchóns, somieres, etc.
Residuos procedentes da recollida domiciliaria realizada polo servizo municipal de obras, parques e xardíns.