Período medio de pago Período medio de pago

O Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo desenvolve a metodoloxía do cálculo do período medio de pago a fornecedores das Administracións Públicas para que o fagan público nun exercicio de transparencia.

Segundo trimestre de 2017 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 92,69 96,85 95,23

 

Primeiro trimestre de 2017 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 66,82 63,22 64,06

 

 

Terceiro trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 44,65 44,00 44,17

Segundo trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 29,14 32,90 30,49

 

Primeiro trimestre de 2016 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 32,85 32,41 32,60

 

Cuarto trimestre de 2015 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 40,58 46,50 42,82

Terceiro trimestre de 2015 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 89,29 34,19 60,00

 

Segundo trimestre de 2015 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 64,87 58,80 61,58

 

Primeiro trimestre de 2015 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 94,88 68,32 76,10

 

Cuarto trimestre de 2014 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 84,15 66,12 76,78

 

Terceiro trimestre de 2014 - Concello de Rianxo

Código de Entidade Entidade Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
11-15-072-AA-000 Rianxo 46,92 79,46 67,28