Voluntariado Voluntariado

O Concello de Rianxo ten suscrito un CONVENIO coa Cruz Vermella de Boiro para o desenvolvemento do Programa de Voluntariado Social.

O servizo que presta o voluntariado é o de Axuda a Domicilio Complementaria. Trátase dun servizo social, de carácter polivalente, levado a cabo por voluntarios/as que prestan apoio a individuos ou familias para aliviar a carga que supoñen para as súas familias e coordinado por un técnico.

Os/as usuarias do programa son dous colectivos: terceira idade e minusválidos; aínda que poden selo persoas que presenten problemas de autonomía, situacións de soidade e illamento, etc.

As actividades a desenvolver son:

  • Compaña en xestións e desprazamentos, cando a persoa precise dunha terceira para realizalas.
  • Realización de recados e xestións cando a persoa non poida sair do domicilio, receitas...
  • Acompañamento en actividades de ocio cando non poida saír ou a súa familia non a poida acompañar.
  • Prestar compaña a aquelas persoas que teñan dificultades para saír fora do seu domicilio.

Aquelas persoas interesadas no Voluntariado Social (tanto usuarias, como voluntarias), poderán dirixirse a:

Información:

Horario de atención ó Público: De luns a xoves de 9 a 12

Técnico Responsable: Traballadora Social

E-mail: atprimaria@rianxo.com

Promedio (0 Votos)