Deportes

- Campaña de Vela 2022 - Concello de Rianxo

Actualidade

Campaña de Vela 2022

Rianxo foi un dos concellos elixidos para ser sede da Campaña de Vela  2022 organizada pola Deputación da Coruña. O curso de Vela desenvolverase do 22 ao 26 de agosto e vai dirixido a rapaces e rapazas empadroados/as nun concello da provincia da Coruña, nados entre o 1 de xaneiro de 2004 e o 31 de decembro de 2013 ambos inclusive, se ben terán prioridade os nenos e nenas empadroados no noso Concello, tendo reservadas 7 prazas en cada quenda (mañá ou tarde).

Inscricións:

O pazo de inscrición está aberto e o prazo remata o 4 de agosto.

No Servizo de Deportes do Concello de Rianxo facilitarase a información e axudarase a cumprimentar a ficha,  podendo entregarse na oficina ou mandala por correo electrónico. No caso de existir moitas solicitudes, realizarase un sorteo e o concello elaborará unha listaxe de reserva.

Documentación para formaliza-la inscrición:

Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos pais ou titor do solicitante. Podes descargala pinchando aquí.

Autorización do pai/nai/titor. É importante que esté asinada polos dous (pai e nai). Podes descargala pinchando aquí.

Fotocopia do DNI, ou do libro de familia.

Copia de aboamento da cota de inscrición (logo de confirmada a praza por parte do concello).

No caso de tratamento médico ou doenza entregarase xustificante médico asinado polo facultativo pertinente.

Certificado de empadroamento ou volante.

Prazas:

32 en total. 14 para empadroados no Concello de Rianxo.

16 na quenda de mañá. 7 para empadroados no concello
16 na quenda de tarde. 7 para empadroados no concello

Calendario e horarios:

Rianxo é a 6ª quenda, do 22 ao 26 de agosto.

Horario de mañá - Grupo A: 10 a 14 h.
Horario de tarde - Grupo B: 16 a 20 h.

A incorporación e regreso dende as instalacións de celebración dos cursos correrá a cargo dos participantes.

Información:

Servizo Municipal de Deportes: deportes@concelloderianxo.gal   Telef: ​​​​​​​661 247 136 - 981 86 63 81

Gabinete de Deportes da Deputación da Coruña: 981 06 06 44 (gabintete.deportes@dacoruna.gal)

Cota de inscrición
25 €, que se ingresarán na conta que determinará a Deputación da Coruña, facendo constar: “CAMPAÑA DE VELA 2022”, xunto co nome do participante.
A Deputación da Coruña informará puntualmente do número de conta a través da páxina web www.dicoruna.es/deportes.

Indumentaria
Os nenos/as deberán traer zapatillas deportivas, roupa cómoda e unha prenda de abrigo, mellor se é impermeable.
Aconséllase que traian unha mochila con roupa para cambiarse ó finalizar a actividade.
A organización facilitará chaleco salvavidas para todos os participantes.

Actividades
No programa “CAMPAÑA DE VELA 2022” participarás en moitas actividades relacionadas coa navegación, entre as que podemos destacar:

Iniciación ós conceptos teóricos da navegación a vela.

Iniciación ó coñecemento básico dos nós mariños.

Realización práctica de navegación a vela.