Rianxo en liña

Rianxo en liña - Concello de Rianxo

RIANXO EN LIÑA

 

RIANXO EN LIÑA

Requirimentos:

  • Ser maior de 16 anos
  • Estar empadroado/a no Concello de Rianxo
  • Dispor de equipamento (PC con calquera sistema operativo, tablet, móbil) e conexión á Internet e ter competencias dixitais básicas

Custo: de balde

Prazas: 200, por orde de solicitude

Duración: 3 meses dende a confirmación da alta na plataforma para realizar os cursos solicitados

Prazo de inscrición: entre o 1 e o 31 de xullo de 2020, ata cubrir prazas

Forma de inscrición:

Formalización: As persoas admitidas recibirán no correo electrónico as claves de acceso á plataforma de formación en liña, e disporán de 3 meses para completar os cursos solicitados. Ao finalizar os cursos entregaranse diplomas acreditativos do aproveitamento do curso.