Perfil do contratante

Perfil do contratante - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Páxinas etiquetadas con taxis times .

En sesión plenaria do día 25/04/2013 adoptouse a aprobación dos PREGOS PARA A ADXUDICACIÓN DE 7 LICENZAS DE AUTO-TURISMO ( E REGULARIZACIÓN DAS LICENZAS Nº 1 e 3) PARA A PRESTACIÓN DO SERVICIO DE VEHICULOS DE ALUGUER SEN APARELLO TAXÍMETRO NO MUNICIPIO DE RIANXO. Pregos para a adxudicación de 7 licenxas de auto-turismo Anuncio de adxudicación (17 xullo)

Convocatoria para adxudicacion das licenzas para a prestación do servizo de aluguer mediante autoturismo sen aparello taxímetro. 30/03/2012: Convocatoria (Publicado no BOP nº 70 do venres 13 de abril de 2012) 18/05/2012: Convocatoria da mesa de contratación para a adxudicación de 7 licenzas de autoturismo a celebrar o 23/05/2012 13/05/2012: Adxudicación das licenzas de autoturismo