Reserva de prazas

Reserva de prazas - Concello de Rianxo

FORMULARIO

Reserva de praza para eventos OUTONO CULTURAL 2021

Formulario para a solicitude de reserva de praza nas actividades organizadas pola Área de Cultura.

Esta solicitude de reserva só se pode usar para un grupo de ata 6 persoas.

A resposta de confirmación non é inmediata e pode tardar uns días en base ás necesidades de acomodación do público interesado. ​​​​​​​

A formalización das reservas supón a aceptación das condicións e medidas establecidas polo Concello para o desenvolvemento da programación

- Só poderán acceder as persoas con reserva confirmada de localidade
- Non poderán acceder persoas con síntomas compatibles coa COVID-19.
- Uso obrigatorio de máscara en todo momento.
- Uso obrigatorio das solucións hidroalcohólicas na entrada, saída e accesos aos aseos.
- Distancia social de 1,5 m en todo momento. Evitar aglomeracións.
- Non está permitido cambiar de asentos e/ou mover as cadeiras do seu sitio.
- Obrigatorio estar sentado durante todo o evento.
- Atender e respectar os sinais e indicacións de circulación, espera, acomodación, etc.

A reserva únicamente será efectiva cando se confirme dende o Auditorio

O proceso de reserva de localidades realizase asignando as localidades dispoñibles conforme ao riguroso orde de chegada, e unha vez cuberta a capacidade do evento, elabórase unha listaxe de agarda ante a posibilidade de que se produzan baixas. En caso de habelas, cubriranse seguindo a orde desta listaxe.

O lugar de referencia para consutar a información do Outono Cultural (programación, modificacións, suspensións, traslados, etc.) será a web concelloderianxo.gal.

Unha soa actividade. Se se quixese facer outra reserva para unha actividade distinta, deberáse cubrir outra vez o formulario.
Nome e apelidos da persoa representante do grupo de convivencia
Un ou máis teléfonos de contacto
Correo electrónico de contacto
Número de prazas totais que se queren reservar. É necesario cubrir os datos de cada unha delas, agás a representante,a continuación.
Datos de cada unha das persoas para as que se solicita unha praza, ademais da solicitante.