Reserva de prazas

Reserva de prazas - Concello de Rianxo

FORMULARIO

Reserva de praza para eventos culturais

Formulario para a solicitude de reserva de praza nas actividades organizadas pola Área de Cultura.

Esta solicitude de reserva só se pode usar para un grupo de persoas conviventes. Se se quixese facer outra solicitude para outro grupo de conviventes diferente, é necesario volver cubrir o formulario de solicitude outra vez.

A resposta  de confirmación non é inmediata e pode tardar uns días en base ás necesidades de acomodación do público interesado.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O proceso de reserva de localidades realizase asignando as butacas dispoñibles conforme ao riguroso orde de chegada, e unha vez cuberta a capacidade do evento, elabórase unha listaxe de agarda (20 prazas) ante a posibilidade de que se produzan baixas. En caso de habelas, cubriranse seguindo a orde desta listaxe.

Conforme á normativa vixente en materia de prevención e control da COVID-19, a capacidade do Auditorio de Rianxo, está limitada a un 30 % das localidades existentes, así como ao cumprimento das obrigadas medidas de distanciamento entre asistentes (individuais ou grupos de conviventes).

Nome e apelidos da persoa representante do grupo de convivencia
Un ou máis teléfonos de contacto
Correo electrónico de contacto
Número de prazas totais que se queren reservar. As persoas que ocupen esas prazas deben ser conviventes. É necesario cubrir os datos de cada unha delas, agás a representante,a continuación.
Datos de cada unha das persoas conviventes para as que se solicita unha praza, ademais da solicitante.