Sorteos

Sorteos - Concello de Rianxo

Sorteos

Datos

Resultados

Código do programa do sorteo

O código do sorteo está integramente en javascript e está dispoñible para poder comprobar o seu funcionamento.