Período medio de pago

Período medio de pago - Concello de Rianxo

Período medio de pago

O Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo desenvolve a metodoloxía do cálculo do período medio de pagamento a fornecedores das Administracións Públicas para que o fagan público nun exercicio de transparencia.

Código da entidade 11-15-072-AA-000 - Concello de Rianxo

Período Ratio de
Operacións
Pagadas
Ratio de
Operacións
Pendentes de
Pagamento
Período Medio de
Pagamento Trimestral
2018 2T 38,63 61,95 50,89
2018 1T 36,76 16,14 28,69
2017 4T 82,13 42,56 73,12
2017 3T 123,78 91,91 104,38
2017 2T 92,69 96,85 95,23
2017 1T 66,82 63,22 64,06
2016 4T 51,93 54,64 53,31
2016 3T 44,65 44,00 44,17
2016 2T 44,17 32,90 30,49
2016 1T 32,85 32,41 32,60
2015 4T 40,58 46,50 42,82
2015 3T 89,29 34,19 60,00
2015 2T 64,87 58,80 61,58
2015 1T 94,88 68,32 76,10
2014 4T 84,15 66,12 76,78
2014 3T 46,92 79,46 67,28