Ordes do día das sesións plenarias Ordes do día das sesións plenarias

Atrás

Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 21 de maio de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro martes 21 de maio de 2019, ás 18.30 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación inicial do orzamento, do cadro do persoal e do límite de gasto de 2019
2. Aprobación   do   II   Plan   de   Igualdade   de   oportunidades   entre   mulleres   e   homes   do Concello de Rianxo 2019-2022

 

Seguinte