Ordes do día das sesións plenarias Ordes do día das sesións plenarias

Atrás

Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 29 de abril de 2019

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o luns 29 de abril de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Sorteo dos membros das mesas electorais para as eleccións locais e europeas do 26 de maio de 2019