Xuventude Xuventude

Centro Sociocultural - Auditorio
Rúa Autores da Rianxeira
15920 Rianxo. Localizar en Google Maps

981 100 688 / 664 181 401

xuventude@concelloderianxo.gal

 

Horario de atención ao público:
    Luns: 08:00 a 15:00
    Martes, mércores e xoves:
        11:30 a 14:30
        16:30 a 20:00
    Vernes: 08:00 a 15:00

Ligazóns de interese Ligazóns de interese

xuventude.net
Portal de Información Xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.

injuve.es
Páxina do Instituto da Xuventude, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

querote.org
Páxina do Centro de Asesoramento afectivo-sexual para a mocidade Querote.

Xuventude Xuventude

Atrás

Programa de Garantía Xuvenil

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia enmárcase dentro da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven que, tras un proceso de diálogo e participación cos Interlocutores Sociais, se articula para dar resposta á situación laboral na que se atopan moitos mozos e mozas en Galicia. Contempla actuacións para mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción no ámbito laboral, promover o emprendemento e mellorar a súa situación dentro do mercado de traballo.

Que medidas se van a implantar?

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia contempla un catálogo de medidas axustadas aos distintos perfiles de mozos e mozas entre 16 e 29 anos.

As medidas vertébranse en torno a catro eixes principais:

 • Mellora da intermediación: Orientación laboral, información laboral e acompañamento, actuacións con axencias de colocación, etc. 
 • Mellora da empregabilidade: Programas formativos, programas de adquisición de experiencia e prácticas non laborais en empresas. 
 • Estímulos á contratación: Incentivos á contratación indefinida, á contratación temporal así como á transformación de contratos temporais en indefinidos compatibles coas bonificacións das cotizacións á Seguridad Social para as empresas que contraten a mozos e mozas inscritos no sistema nacional de Garantía Xuvenil. 
 • Fomento do emprendemento: Entre as que se inclúen axudas para a creación do propio posto de traballo xa sexa de forma individual como traballadores ou traballadoras autónomas ou xa sexa de forma colectiva constituíndo cooperativas. 

Requisitos

Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa:

 • Ter nacionalidade española e estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
 • Ter máis de 16 anos e menos de 29.
 • No ter traballado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Non ter recibido accións educativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • No ter recibido accións formativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

¿Cómo podes inscribirte?

 • Acceso ao rexistro con DNI electrónico ou certificado: A forma máis sinxela e rápida de acceder ao rexistro é a través de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido ou outros medios que se establezan normativamente e que se habilitarán para o seu emprego por parte das persoas usuarias.
 • Acceso con usuario e contrasinal: Os mozos e mozas interesados en iniciar a inscrición telemática que non dispoñan de identificación electrónica poderán solicitar o seu usuario e contrasinal no noso Servizo de Xuventude. Con só presentar o DNI facilitarásevos o código de activación para o acceso ao sistema a través de usuario e contrasinal, e axudarásevos na formalización da solicitude de inscrición.
 

 

Máis información