Emprego

Emprego - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Emprego

Páxinas etiquetadas con socorristas times .

O Concello de Rianxo vai presentar na oficina de emprego de Boiro unha nova solicitude de candidatos para participar no proceso de selección de persoal (SOCORRISTAS) para o Servizo de vixilancia de praias do Concello de Rianxo. As persoas interesadas en participar nos citados procesos selectivos deberán cumprir os requisitos establecidos na orde do 22 de maio de 2014 que establece as bases que...