Procesos Selectivos

Procesos Selectivos - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o día 03/09/2021 (BOP núm. 168) o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de axentes...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o día 03/09/2021 (BOP núm. 168) o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal...

thumbnail

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade, vai presentar unha oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de...

thumbnail

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade, vai presentar unha oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai presentar proximamente no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, as ofertas de emprego para a...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai iniciar un proceso de selección con carácter urxente para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai poñer en funcionamento o Obradoiro de garantía xuvenil “Carnero Valenzuela II” co obxectivo de formar a 16 alumnos/as...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o día 27/02/2020 (BOP núm. 39) o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación do...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai poñer en marcha o Obradoiro dual de emprego "CLÍNICA VELLA" para a formación de 15 alumnos/as - traballadores/as na...

thumbnail

 O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o  19 de xuño a convocatoria de 158 prazas para os corpos da Policía Local de 28 concellos...

thumbnail

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, vai presentar unha oferta de emprego no Servizo Público de...

thumbnail

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación do...

thumbnail

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns. O prazo de presentación de...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de conserxes. O prazo de presentación de...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de conductores/as. O prazo de presentación...

thumbnail

O Concello de Rianxo vai poñer en marcha o Obradoiro dual de emprego "ARCOS MOLDES II" para a formación de 16 alumnos/as - traballadores/as na...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o anuncio da preselección para a contratación laboral temporal de persoal técnico para a realización de actividades...

thumbnail

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal de limpeza. O prazo de...

O Concello de Rianxo vai poñer en marcha o Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil "CARNERO VALENZUELA" para a formación de 16 alumnos/as - traballadores/as na especialidade de "REPOBOACIÓNS FORESTAIS E TRATAMENTOS SILVÍCOLAS", segundo a subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das...

NOTA INFORMATIVA: O Concello de Rianxo vai publicar nos próximos días a convocatoria para a selección de persoal laboral temporal para a contratación de 1 persoa para o Servizo de Orientación Laboral (orientador/a laboral). A dita convocatoria deberá cumprir cos requisitos establecidos na orde subvencionadora: Orde de convocatoria

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación de 1 condutor/a e 1 peón forestal para o Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal. Os traballadores e as traballadoras que se contraten para a realización...

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación do persoal necesario para o "Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2018" O obxecto do Programa é fomentar o emprego nos concellos mediante a contratación de persoal en situación de exclusión...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 3 Socorristas dentro do Servizo de Vixilancia de Praias. Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como ...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal mecánico. O prazo de presentación de instancias será desde o 23/05/2018 ata o 29/05/2018 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628 ou por correo electrónico a...

ORDE do 22 de marzo de 2018 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia pola que convoca proceso selectivo unitario e se aproban as bases reguladoras para postos de auxiliares da policía local. Orde do 22 de marzo de 2018

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal auxiliar administrativo. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de condutores-as. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para o proceso de selección do persoal laboral temporal adscrito ao Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña- ano 2017. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm....

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal para a oficina de turismo. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para...

O día 17/05/2017, o Concello de Rianxo publicou na prensa o anuncio para a creación dunha bolsa de contratación de auxiliares de Policía Local, para cubrir renuncias e baixas durante os meses de xullo, agosto e setembro, no que se establecía que o prazo de presentación de solicitudes era de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación, segundo o recollido no punto 4 das...

O Concello de Rianxo inicia un proceso de contratación de 6 auxiliares de policía para os meses de abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro, como reforzo do servizo ante o incremento poboacional que se produce pola segunda vivenda a partires de semana santa e como municipio turístico costeiro ata o mes de setembro coas festas da Guadalupe. Prazo para presentación de instancias dende o día...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal técnico para museos e centros de interpretación do Concello de Rianxo. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 técnico-a de normalización lingüística. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en...

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para contratar a 2 oficiais 1ª albaneis e 7 peóns (3 peóns de aglomerado, 2 peóns de xardíns e 2 peóns albaneis). As ditas contratacións vanse realizar ao abeiro da subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña e están incluídas no Programa de Integración Laboral...

O Concello de Rianxo vai poñer en funcionamento o obradoiro de emprego “ARCOS MOLDES” co obxectivo de formar a 20 alumnos/as traballadores/as nas especialidades de “FÁBRICAS DE ALBANELERÍA” e “INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES” Requisitos: Ser maior de 18 anos Estar desempregado/a e inscrito/a no Servizo Público de Emprego como solicitante de programas de obradoiros de...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será os días 12 e 13 de agosto de 2016. As solicitudes para a participación no proceso selectivo presentaranse unicamente e debido á urxencia do proceso, no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo (de 09:00 h a 13:00 h)...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 06/08/2016 ata o 09/08/2016 (ambos incluídos). As solicitudes para a participación no proceso selectivo presentaranse unicamente e debido á urxencia do proceso, no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo (de...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de xefes/as de brigada de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 23/06/2016 ata o 29/06/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns condutores/as e peóns das brigadas de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 23/06/2016 ata o 29/06/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 4 Socorristas dentro do Servizo de Vixilancia de Praias. Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como ...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 2 Peóns de Xardíns dentro do Plan de Inclusión Social. Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser persoas perceptoras da Risga e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia...

O Concello de Rianxo convoca un proceso selectivo para un auxiliar de Policía Local. A documentación de referencia para todo o proceso está dispoñible na Sede Electrónica. Convocatoria na Sede Electrónica do Concello de Rianxo Bases reguladoras da convocatoria Listaxe provisional de persoas admitidas Listaxe definitiva de persoas admitidas, designación do tribunal e convocatoria das probas...

O Concello de Rianxo convoca un proceso selectivo para cinco auxiliares de Policía Local. A documentación de referencia para todo o proceso está dispoñible na Sede Electrónica. Convocatoria na Sede Electrónica do Concello de Rianxo Bases reguladoras da convocatoria Anexo II: modelo de solicitude Listaxe provisional de persoas admitidas Listaxe definitiva de persoas admitidas, designación...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal de limpeza (limpador-a). O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de...

— Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 50 de 75 resultados.