Ferramentas para a procura de emprego

Ferramentas para a procura de emprego - Concello de Rianxo

Ferramentas para a procura de emprego

​​​​​​​DESCARGA DE DOCUMENTOS:

 

A)  Que pasos hai que seguir para buscar emprego?

1. Hai que facer unha análise persoal e profesional que che axude a definir en que posto queres traballar, tendo en conta os teus coñecementos, formación, experiencias, habilidades, aptitudes e obxectivos.

2. Elabora un currículo no que figure toda a información que consideres de interese profesional.

3. Inscríbete no Servizo Público de Emprego para optar ás ofertas de emprego, cursos de formación e outros programas de inserción que xestionan.

4. Le a prensa diaria, suplementos de emprego, revistas especializadas, boletíns e taboleiros de anuncios.

5. Busca información en portais e páxinas web de emprego; nelas atoparás ofertas de traballo, consellos para a busca de emprego e enlaces.

6. Busca os recursos da túa contorna (xornais locais, concello, oficina de emprego...) que che poidan facilitar información sobre o mercado laboral:

 • Concello de Rianxo
 • Servizo de Orientación laboral de Rianxo
 • Oficina de emprego de Boiro
 • Diario de Arousa
 • http://axencialocaldecolocacion.org/
 • Centro de desenvolvemento local de Vilanova de Arousa
 • Redes sociais con información da zona

7. Identifica e consegue información sobre as empresas e centros relacionados coa túa profesión.

8. Infórmate sobre a posibilidade de facer prácticas en empresa e ofrécete a facelas. Poden axudar a que aprendas cousas sobre o oficio e a que as empresas vexan como traballas.

 

B) Onde busco emprego?

INTERNET

Existen numerosas páxinas e portais web dedicadas á busca de emprego:

Páxinas do Servizo público de emprego:

http://emprego.xunta.gal/portal/gl/
https://www.sepe.es/

Webs e portais web:

https://www.galejobs.com/
http://activasocial.gal/gl/
http://axencialocaldecolocacion.org/
https://www.empleo35.es/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infojobs.net/
https://ocupa2.com/
http://trabajos.com/
http://canaltrabajo.com/
http://www.laboris.net/
http://www.trabajo.org/
http://www.milanuncios.es/

Blogues:

https://empregoportodoson.wordpress.com/
http://empleopublicoengalicia.blogspot.com/

Redes sociais:

Linkedin: https://www.linkedin.com/ ​​​​​​​
Páxinas de Facebook:

 • Orientación laboral Rianxo
 • Axencia local de colocación de Santiago de Compostela
 • Emprego Santiago
 • Emprego Galicia
 • Empleo público en Galicia
 • Empleo público Galicia
 • Formación e emprego: información e recursos
 • Pontemprego
 • Orientación Laboral FORGA
 • Empleo Emprego Job Galicia
 • Barbanza emprego
 • Emprego na Ría de Arousa
 • Oferta emprego Barbanza
 • Salnés empleo
 • Centro de desenvolvemento local de Vilanova de Arousa
 • Área de orientación laboral da USC

Prensa:

Nos xornais e periódicos publican anuncios tanto as empresas que precisan traballadoras, coma as persoas que se ofrecen para traballar:

 • Prensa diaria (Diario de Arousa, A Voz de Galicia, O Correo Galego...)
 • Suplementos dedicados ao emprego

Radio e televisión:

Tamén se poden atopar ofertas de traballo na radio e na televisión, sobre todo nas locais.

 • Arousa TV, Radio Arousa, Arousa Salnés...

Servizo público de emprego (SEPE e Servizo Público de Emprego de Galicia):

Nas oficinas de emprego sempre pode haber ofertas, boletíns de emprego, información do mercado laboral...

Empresas de traballo temporal (ETT):

Son empresas que contratan a traballadores para cederllos a outra empresa para traballar un tempo determinado. Estas son algunhas empresas de traballo temporal da zona:

 • Adecco (Boiro)
 • Randstad (Boiro)
 • Nortempo (Boiro, Vilagarcía, Padrón)
 • Iman Temporing (Boiro)
 • Ader Recursos Humanos (Vilagarcía, Pobra do Caramiñal)
 • Eurofirms ETT (Vilagarcía)
 • Abside ETT (Vilagarcía)
 • Synergie ETT (Vilagarcía)
 • Activa Social ETT (Vilagarcía)
 • Nexo ETT (Ribeira)
 • Micofer 2000 ETT
 • Manpower (Santiago de Compostela)
 • Flexiplan (Santiago de compostela)
 • Activa Social (Santiago de Compostela) – Especializada en diversidade.

Contactos persoais:

É conveniente facer saber a amigos e coñecidos que estamos buscando traballo, xa que nos poden proporcionar contactos e coñecer ofertas. É un dos mellores medios para atopar emprego, xa que nos permite coñecer ofertas de emprego por medio doutras persoas, ofertas que se cadra non atopariamos por nos mesmas/os.

Autocandidatura:

Buscar as empresas que nos interesen e presentarlle o noso interese por traballar nelas.  Non é necesario que exista oferta de traballo. Isto é simplemente presentar o noso currículo e/ou carta de presentación nunha empresa por se nalgún momento precisan unha persoa do noso perfil profesional para traballar.

Outros lugares onde atopar ofertas de emprego:

 • Guías profesionais e outras publicacións que recollen listados de empresas, por sectores profesionais (madeira, automoción, informática...)
 • Axencias de Colocación: Son empresas intermediarias que poñen en contacto a persoas que buscan emprego con empresas que buscan traballadores.
 • Consultoras de selección: Empresas que seleccionan persoal para outras empresas.
  • Arestora Consultores (Boiro)
  • Favento Gestión (Vilagarcía de Arousa)
 • ​​​​​​​Centros especiais de emprego e outros especializados en diversidade:

C) Onde realizar formación

 • Centros de formación profesional.
 • FP para o emprego: Cursos certificados e subvencionados polo Servizo de Emprego.
 • ESA (educación secundaria para persoas adultas): Os concellos realizan clases preparatorias para presentarse ás probas da ESA.
 • Empresas e academias de formación na zona:
  • Kaeme (Vilagarcía de Arousa)
  • Academia Elisa (Vilagarcía de Arousa)
  • Xesintec (Vilanova de Arousa)
  • Academia Arca (Ribeira e Boiro)
  • Enatop (Ribeira)
  • La Vocal (Ribeira)
  • Escola oficial náutico-pesqueira (Ribeira)
  • CLT consultores (Ribeira)
  • Amicos (Boiro, só cursos de atención sociosanitaria)
  • Seforgasa (Pobra do Caramiñal)
  • Centro Empresarial da Construción do Barbanza (CECB).  Polígono de Xarás


D) Xacementos de emprego no Barbanza e arredores. Que lugares son os máis axeitados para buscar emprego?

Polígonos industriais: Neles atópanse concentradas moitas das empresas da zona e seguramente as de maior tamaño e maior demanda de traballadores/as.

 • Parque empresarial de Rianxo
 • Polígono industrial de Espiñeira (Boiro)
 • Polígono industrial da Tomada (A Pobra do Caramiñal)
 • Polígono industrial de Xarás (Ribeira)
 • Parque empresaria da Picaraña (Padrón)
 • Parque empresaria A Picusa (Padrón)
 • Parque industrial do Pousadoiro (Vilagarcía de Arousa)
 • Polígono industrial de Bamio (Vilagarcía de Arousa)
 • Polígono industrial de Trabanca Badiña (Vilagarcía de Arousa)
 • Polígono industrial de Tremoedo (Vilanova de Arousa)
 • Polígono Industrial Agualevada (Noia)
 • Parque empresarial Costa Vella (Santiago der Compostela)
 • Polígono do Tambre (Santiago de Compostela)

Conserveiras e empresas de conxelado de alimentos: En toda a zona da Ría de Arousa podemos atopar un bo número deste tipo de empresas.

Servizos da saúde e do coidado de persoas maiores e nenos/as: Cada vez precísanse máis este tipo de servizos en tódolos lugares: Servizos de axuda no fogar, xeriátricos, garderías, farmacias, etc.

Hostalaría, limpeza e turismo en xeral (hoteis, hostais, bares, restaurantes, etc).

Pesca e marisqueo


E) Guías para a busca de emprego:
 
GUÍA DE BUSCA DE EMPREGO do Concello de Vimianzo:
https://www.vimianzo.gal/media/documentos/2016-17_PIE_guia_busca_emprego.pdf

GUÍAS DE BUSCA DE EMPREGO DA AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:
https://axencialocaldecolocacion.org/recursos ​​​​​​​