Procesos Selectivos

- Contratación laboral temporal de 6 auxiliares de Policía Local - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Contratación laboral temporal de 6 auxiliares de Policía Local

O Concello de Rianxo inicia un proceso de contratación de 6 auxiliares de policía para os meses de abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro, como reforzo do servizo ante o incremento poboacional que se produce pola segunda vivenda a partires de semana santa e como municipio turístico costeiro ata o mes de setembro coas festas da Guadalupe.

Prazo para presentación de instancias dende o día 13 ata o 17 de marzo de 2017 ás 14.00 h (publicación do anuncio no xornal "La Voz de Galicía" o día 11 de marzo).

Bases da convocatoria

Modelo de instancia

Listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Corrección de erros da listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de aspirantes admitidas e excluídas

Primeira acta do tribunal (27/03/2017)

Acta nº 2 do tribunal cualificador e convocatoria da 3ª proba (29/03/2017)

Cadro de respostas do exame

Acta nº 3: resultados do proceso selectivo

Acta nº4: rectificación do resultado do proceso selectivo

Preguntas da proba de coñecementos