Procesos Selectivos

- Listaxe de contratación laboral temporal de axentes de igualdade - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Listaxe de contratación laboral temporal de axentes de igualdade

O Concello de Rianxo publicou o día 03/09/2021 (BOP núm. 168) o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de axentes de igualdade.

O prazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación.

No suposto de que se presente a instancia fóra do Rexistro Xeral do Concello, será necesario adiantala por fax ao núm. 981 866 628 ou por correo electrónico a emprego@concelloderianxo.gal, antes do remate do prazo, para sexa tida en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.gal).

Anuncio

Bases

Instancia

Anexo II_posesión dos orixinais

Anexo III_cumprimentos dos requisitos

Información na Sede Electrónica

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas (29/11/2021)
Nomeamento do tribunal cualificador (29/11/2021)
Listaxes definitivas anonimizadas de persoas admitidas e excluídas (21/12/2021)
Lugar e data da realización das probas (21/12/2021)
Resultados da 1ª proba e cadro de respostas (17/01/2022)
Resultados definitivos da 1ª proba e cadro de respostas (25/01/2022)
Publicación das actas do tribunal (27/01/2022)
 
Lugar e data de realización da 2ª proba (27/01/2022)
 
Publicación das actas 5 a final (31/01/2022)
 
Publicación da acta núm. 7 (07/02/2022)
Listaxe definitiva de contratación (04/04/2022)