Procesos Selectivos

- Listaxe de contratación laboral temporal de persoal para a Oficina de Turismo - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Listaxe de contratación laboral temporal de persoal para a Oficina de Turismo

O Concello de Rianxo publicou o día 27/02/2020 (BOP núm. 39) o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal para a Oficina de Turismo.

O prazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación.

No suposto de que se presente a instancia fóra do Rexistro Xeral do Concello, será necesario adiantala por fax ao núm. 981 866 628 ou por correo electrónico a emprego@concelloderianxo.gal, antes do remate do prazo, para sexa tida en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.gal).

Anuncio

Bases

Instancia

Anexo II (posesión de orixinais)

Anexo III (cumprimento de requisitos)


Nomeamento do tribunal (05/06/2020)

Subvención Deputación da Coruña (05/06/2020)

Subvención Xunta de Galicia (05/06/2020)


Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas (03/08/2020)