Procesos Selectivos

FINALIZADO - Listaxe de contratación temporal de conserxes - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Listaxe de contratación temporal de conserxes

FINALIZADO

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de conserxes.

O prazo de presentación de instancias será desde o 23/05/2018 ata o 29/05/2018 (ambos incluídos).

No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628 ou por correo electrónico a emprego@concelloderianxo.gal, antes do remate do prazo, para ser tida en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.gal). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima para ter en conta.

Anuncio

Bases de selección

Instancia

Anexo II - declaración responsable de cumprimento dos requisitos

Anexo III - declaración responsable de posesión dos orixinais

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (30/10/2018)

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (30/10/2018)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba (07/11/2018)

PROBA ESCRITA
DATA: XOVES 22 DE NOVEMBRO DE 2018
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE RIANXO
HORA: 10:00 HORAS

Acta núm. 1 - Valoración da proba escrita

Plantilla de respostas

PROBA DE GALEGO
DATA: MÉRCORES 19 DE DECEMBRO DE 2018
LUGAR: SALA DE REUNIÓNS DA CASA DO CONCELLO
HORA: 10:00 HORAS

Acta núm. 2 - Valoración da proba de galego

Acta núm. 4 - Valoración global

SORTEO PÚBLICO
DATA: MÉRCORES 13 DE FEBREIRO DE 2019
LUGAR: SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE RIANXO
HORA: 13:00

Acta núm. 5 - Final