Procesos Selectivos

- Proceso de selección para a contratación de 1 Técnico-a de normalización lingüística - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Proceso de selección para a contratación de 1 Técnico-a de normalización lingüística

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 técnico-a de normalización lingüística.

O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos).

No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta.

Anuncio

Bases

Instancia

Declaración responsable de cumprimento dos requisitos

Listaxes de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

IMPORTANTE

NOTAS IMPORTANTES SOBRE OS PROCESOS SELECTIVOS

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, tribunal e data da proba

Lista definitiva persoas admitidas e excluídas, tribunal e data da proba-TNL

Modificación tribunal cualificador

Modificación Tribunal cualificador

Actas do tribunal (03/03/2017)

Acta núm. 1

Acta núm. 2 - resultado do proceso

Exame

Cadro de respostas