Procesos Selectivos

- Proceso de selección para a contratación do persoal adscrito ao Programa de Integración Laboral - Deputación da Coruña - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Proceso de selección para a contratación do persoal adscrito ao Programa de Integración Laboral - Deputación da Coruña

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación do persoal necesario para o "Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2018"

O obxecto do Programa é fomentar o emprego nos concellos mediante a contratación de persoal en situación de exclusión laboral para a  prestación dos servizos mínimos municipais e a execución de pequenas obras de reparación e mantemento relacionadas cos ditos servizos.

As categorías para as que se vai a presentar a oferta son:  oficial 1ª albanel (1), condutor-a (1), peón xardíns (1), peón albanel (1), peóns de Aglomerado (2).

Bases de selección

Acta do tribunal - oficial 1ª albanel (29/06/2018)

Acta do tribunal - condutor/a (29/06/2018)

Acta do tribunal - peón de xardíns (29/06/2018)

Acta do tribunal - peón albanel (29/06/2018)

Acta do tribunal - peón de aglomerado (29/06/2018)