Procesos Selectivos

- Proceso de selección para a contratación do persoal adscrito ao Programa de Integración Laboral - Deputación da Coruña - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Proceso de selección para a contratación do persoal adscrito ao Programa de Integración Laboral - Deputación da Coruña

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para o proceso de selección do persoal laboral temporal adscrito ao Programa de Integración Laboral da Deputación da Coruña- ano 2017.
O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos).
No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en conta.
As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es).

Anuncio

Bases de selección

Instancia

Anexo I

Anexo II

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (30/05/2017)

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: oficial albanel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: condutor-a

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: peón de xardíns

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: peón albanel

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: peón aglomerado

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba (07/06/2017)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba

DATA DA PROBA
DATA: VENRES 9 DE XUÑO DE 2017
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE RIANXO
HORA: 12:00 HORAS
 

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba (07/06/2017)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba - peóns de xardíns

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba - peóns albaneis

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba - peóns de aglomerado

DATA DA PROBA
DATA: LUNS 12 DE XUÑO DE 2017
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE RIANXO
HORA: 12:00 HORAS
Resultado da proba escrita para os postos de peóns de xardíns, peóns albaneis e peóns de aglomerado (12/06/2017)

Resultado da proba escrita

PROBA DE GALEGO
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO
DATA: 14/06/2017
HORA: 09:00
Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba - oficial 1ª albanel (20/06/2017)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba

DATA DA PROBA
DATA: XOVES 22 DE XUÑO DE 2017
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE RIANXO
HORA: 09:30 HORAS
Acta proceso condutor-a PEL 2017 (22/06/2017)

Acta proceso condutor-a PEL 2017

Acta de valoración global para peóns de xardíns, peóns albaneis e peóns de aglomerado (30/06/2017)

Acta núm. 2 de valoración do tribunal cualificador  de peóns de xardíns, peóns albaneis e peóns de aglomerado

Acta de resultados do sorteo público e valración final do tribuinal cualificador para peóns de xardíns, peóns albaneis e peóns de aglomerado (03/07/2017)

Acta núm. 3 de resultados do sorteo público e valoración final

Acta núm 4 de corrección da acta de valoración final

Proceso de selección de oficial 1º de albanel

Acta núm. 1 do tribunal cualificador