Procesos Selectivos

- Selección dunha praza de funcionario/a de carreira para técnico de administración xeral para secretaría - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Selección dunha praza de funcionario/a de carreira para técnico de administración xeral para secretaría

Mediante acordo na Xunta de Goberno Local de data 01/09/2022, procedeuse á aprobación e convocatoria das Bases de selección dun funcionario/a de carreira nunha praza de Técnico Administración xeral para secretaria pertencente á Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior, incluída na oferta de Emprego Público do Concello de Rianxo para o ano 2019.

07.11.2022

24.11.2022