Proxectos e Programas

Proxectos e Programas - Concello de Rianxo

Proxectos e Programas

Agrupación e desenvolvemento local DELOA

Deloa é unha agrupación social e económica de establecementos de hostelaría e servizos, cuxa finalidade é a de crear maiores oportunidades de negocio entre os socios e promocionar o turismo na área de Sar e Barbanza (Galicia).

Pertencer a Deloa ten os seguintes beneficios:

 • Foros sobre turismo rural e promoción turística da zona do Sar e Barbanza.
 • Sistema de Red Deloa, que brinda a posibilidade de xestionar ofertas e servizos turísticos en tempo real.
 • Actividades de formación.
 • Ter presenza na plataforma de información www.deloa.es
 • Participar en calquera evento Deloa; pode contactar con nós a través do teléfono 981 817 000.

Mancomunidade Barbanza-Arousa

A Mancomunidade Barbanza-Arousa é a agrupación dos municipios de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira, situados no SO da provincia da Coruña, na comarca do Barbanza, que ocupan o sur da península do mesmo nome e o norte da ría de Arousa.

Trátase dunha comarca rica en recursos turísticos, cun patrimonio natural, histórico e etnográfico de inmenso valor, ademáis dun lugar privilexiado, xa que as cortas distancias coas grandes cidades galegas permiten os desprazamentos para visitar Barbanza-Arousa e volver no mesmo día á localidade de procedencia.

Máis información en: https://barbanzarousa.gal/ 

Declaración de municipio turístico

Declaración de Rianxo como Municipio Turístico Galego: DOGA Nº153 do 8 de agosto de 2007 [PDF]

Noticias La Voz de Galicia:

Declaración da festa da Guadalupe como festa de Galicia de interese Turístico

Declaración da festa da Guadalupe como festa de interese turístico nacional (en trámite)

Noticias La Voz de Galicia:

MACT (Modelo de Aproximación á calidade turística)

O Modelo de Aproximación á Calidade Turística é un conxunto de produtos para a implantación, xestión e aseguranza da calidade do servizo en empresas e servizos relacionados co turismo. Sendo o seu obxectivo principal sensibilizar oós profesionais das empresas e servizos turísticos do destino, sobre a importancia da participación no MACT, mediante a exposición dos seus obxectivos, compromisos e beneficios.

Obxectivo xenérico

 • Crear conciencia de servizo entre os sectores beneficiarios a través da iniciación na xestión da calidade, enmarcado esto dentro dunha única visión de destino turístico.


Obxectivos específicos

 • Mellorar os niveis de adhesión ao Sistema de Calidade Turística Española (SCTE).
 • Aumentar a conciencia de destino turístico entre os prestadores de servizos.
 • Recoñecer a participación de persoas e establecementos/servizos que se incorporan á xestión da calidade.
 • Fomentar dende a xerencia dos Plans de Excelencia/Dinamización e as Delegacións autonómicas ICTE (Insituto da Calidade Turística Española) a mellora da calidade na prestación de servizos dos sectores implicados.
 • Capacitar os recursos humanos do sector e fomentar neles a cultura da calidade.
 • Incentivar as empresas participantes dos distintos subsectores turísticos a mellorar a prestación de servizos.

O MACT está composto de tres etapas:

 • Etapa de Lanzamento
 • Etapa de Desenvolvemento
 • Etapa de Acceso SCTE /Consolidación

No ano 2006 a Oficina de Información Turística de Rianxo recibiu este distintivo de calidade, tras ter superada a etapa de lanzamento.

Noticias La Voz de Galicia: