Procesos Selectivos

- Convocatoria do proceso selectivo de xefes/as de brigada de prevención e extinción de incendios - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Convocatoria do proceso selectivo de xefes/as de brigada de prevención e extinción de incendios

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de xefes/as de brigada de prevención e extinción de incendios.

O prazo de presentación de instancias será desde o 23/06/2016 ata o 29/06/2016 (ambos incluídos).

No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de correos, será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628 ou 981.843.629, antes do remate do prazo, para seren tidas en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta.

Documentos:

Anuncio

Bases do proceso selectivo

Modelo de solicitude

Anexo I:  probas físicas

Anexo III:  declaración sobre a perda de puntos do carné de conducir

Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas (12/07/2016)

Listaxe provisional de persoas admitidas

Listaxe provisional de persoas excluídas

Tribunal cualificador (12/07/2016)

Tribunal cualificador do proceso

Listas definitivas de persoas admitidas e excluídas (15/07/2016)

Listaxe definitiva de persoas admitidas

Listaxe definitiva de persoas excluídas

Lugar e datas de realización das probas (15/07/2016)

Información sobre as probas

Resultado proba escrita (19/07/2016)

Resultado da proba escrita

Resultados do proceso - actas (22/07/2016)

Acta núm. 1 - proba escrita (19/07/2016)

Acta núm. 2 - proba física (20/07/2016)

Acta núm. 3 - final (21/07/2016)

Decreto de rectificación das bases de selección (27/07/2016)

Decreto de rectificación das bases