Procesos Selectivos

- Convocatoria e Bases da convocatoria dunha persoa operaria de limpeza, persoal laboral fixo, reservada a persoas con discapacidade - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Convocatoria e Bases da convocatoria dunha persoa operaria de limpeza, persoal laboral fixo, reservada a persoas con discapacidade

Mediante resolución de alcaldía núm. 1049/2021 procedeuse á aprobación e convocatoria das Bases de convocatoria dun (1) operario de limpeza, persoal laboral fixo, praza incluída na OEP 2017, reservada a persoa con discapacidade xeral.