Procesos Selectivos

- Convocatoria para 1 praza de tractorista de limpeza de praias laboral fixo descontinuo - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Convocatoria para 1 praza de tractorista de limpeza de praias laboral fixo descontinuo

Mediante resolución da Alcaldía núm. 1048/2021 procedeuse á aprobación e convocatoria das Bases de convocatoria dun (1) tractorista limpeza de praias, persoal laboral fixo descontinuo, praza incluída na OEP 2018 (execución de sentenza), que a continuación se transcriben: