Procesos Selectivos

- Plan de inclusión social - concelloderianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos

Plan de inclusión social

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 2 Peóns de Xardíns dentro do Plan de Inclusión Social.

Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser, en todo caso, persoas perceptoras da Risga e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como persoas demandantes non ocupadas. Terán preferencia aqueles aspirantes que teñan un proxecto de inserción de carácter laboral, os maiores de 25 anos e os que teñan cargas familiares.

As persoas participantes deberán reunir os requisitos esixidos no art. 10.d) da orde de convocatoria do programa: