Procesos Selectivos

- Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de 4 auxiliares de Policía Local do Concello de Rianxo 2015 - concelloderianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos

Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de 4 auxiliares de Policía Local do Concello de Rianxo 2015

Por Resolución de Alcaldía do 02/03/2015 aprobáronse as bases de selección que se recollen de seguido e a súa convocatoria ordenándose a publicación nun xornal e na web municipal:

Bases reguladoras para a contratación de catro auxiliares de Policía Local do Concello de Rianxo

Instancia

Rectificacion erro bases auxiliares policia local

Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (13-03-2015)

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas (17-03-2015)

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Inicio das probas selectivas: 19-03-2015 ás 10:15 h. no Pavillón Municipal de Rianxo