Concellerías Concellerías

Segundo a Resolución da Alcaldía 376/2015 do día 6 de xullo de 2015 en materia de delegacións nos concelleiros, a Alcaldía delega o exercicio de determinadas atribucións nos membros da Xunta de Goberno Local:

Delegacións especiais

Dª. Hadriana Ordóñez Otero
Benestar Social, Igualdade e Diversidade.
Dª. Adelina Ces Quintáns
Promoción Económica, Desenvolvemento Local, Comercio, Turismo e Medio ambiente.
D. Xusto Xosé Ordóñez Figueira
Deporte e Patrimonio Histórico
Dª. Raquel García Abuín
Cultura, Xuventude, Educación e Normalización Lingüística
D. Tobías Betanzos Rego
Economía e Facenda.
D. Adolfo Muíños Sánchez
Urbanismo, Área  de Rehabilitación e Obras e Servizos Municipais

 

RA de Delegacións en Concellerías 2015-2019