Xunta de Goberno

Xunta de Goberno - Concello de Rianxo

Xunta de Goberno Local

Presidencia: Adolfo Muíños Sánchez

1. Tobías Betanzos Rego

2. Raquel García Abuín

3. María del Carmen Figueira Ares

4. Francisco Javier García Ares

5. María José Tembra Muñiz

A Xunta de Goberno Local constitúese necesariamente por ser un municipio de máis de 5000 habitantes. Está conformada polo Alcalde e cinco concelleiras e concelleiros nomeados pola Alcaldía para asistir a esta no uso das súas atribucións e no exercicio das que lles sexan delegadas.

Delegacións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

Resolución da Alcaldía 641/2019 de Composición, Competencias e periodicidade da Xunta de Goberno Local 2019-2023