Histórico

Histórico - concelloderianxo

HISTÓRICO

Lexislatura 2015-2019

Pleno da Corporación Municipal resultante das eleccións do 24 de maio de 2015.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

 1. Adolfo Francisco Muíños Sánchez
 2. Adelina Ces Quintáns
 3. Hadriana Ordóñez Otero
 4. Xusto Xosé Ordóñez Figueira
 5. Tobías Betanzos Rego
 6. Raquel García Abuín

PARTIDO POPULAR

 1. Mª Vanesa Martínez Durán
 2. Elisa Bouzas Vicente
 3. María Jesús Galbán Teijeiro
 4. Adela Becerra Mayo
 5. Adrián Vidal Iglesias

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE

 1. María del Carmen Figueira Ares
 2. Francisco Javier García Ares
 3. Mª Demelsa Iglesias Collazo
 4. Martín Comojo Vicente

RIANXO EN COMÚN - SON

 1. Antón Castro Castro
 2. Juan Antonio Losada Martínez

Lexislatura 2011- 2015

Pleno da Corporación Municipal resultante das eleccións do 22 de maio de 2011.

Acta da sesión constitutiva (Pleno nº11 de 11 de xuño de 2011)

Acta da Sesión Extraordinaria Organizativa (Pleno extraordinario nº 12 de 30 de xuño de 2011)

Acta da Sesión Plenaria Ordinaria nº 14 de 25 de agosto de 2011 (modificación)

Decreto 912/2011 de conformación da Xunta de Goberno Local

PARTIDO POPULAR

 1. Mª Vanesa Martínez Durán
 2. José Ricardo Besada Gesto
 3. Mª de las Nieves Vicente Varela
 4. José Luís Castiñeiras Lesende
 5. Elisa Bouzas Vicente
 6. Ana María Eitor Vidal

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

 1. Adolfo Francisco Muíños Sánchez (Alcalde)
 2. Adelina Ces Quintáns (Segunda Tenente de Alcalde; Servizos Sociais)
 3. Xoán Vicenzo Ces Rodríguez (Medio Ambiente)
 4. Mª Teresa Sobradelo Iglesias (Turismo)
 5. Constantino Castaño Calvo (Obras, Servizos, Vías, Parques e Xardíns, Praias)
 6. Hadriana Ordóñez Otero (Educación, Cultura e Normalización Linguística)

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA - PSOE

 1. José Carlos Gey Hermo (Primeiro Tenente de Alcalde; Urbanismo, Industria, Comercio, Mar e Novas Tecnoloxías)
 2. Joaquín Domínguez Salgado (Cuarto Tenente de Alcalde; Deportes e Saúde)
 3. Mª Olga González Dourado (Igualdade)
 4. Sonia Castaño Eiras (Economía e Facenda)
 5. Ana María Agrelo Rey (Xuventude e Emprego)