Xunta de Goberno Local Xunta de Goberno Local

Presidencia: Adolfo Muíños Sánchez
1. Adelina Ces Quintáns
2. Hadriana Ordóñez Otero
3. Xusto Xosé Ordóñez Figueira
4. Tobias Betanzos Rego
5. Raquel García Abuin

A Xunta de Goberno Local confórmase necesariamente por ser un municipio de máis de 5000 habitantes. Está conformada polo Alcalde e cinco concelleiros nomeados pola Alcaldía para asistir a este no uso das súas atribucións e o exercizo daquelas que lles sexan delegadas.

Delegacións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

Resolución de Alcaldía 377/2015 de 6 de xullo de Composición, Competencias e periocidade da XGL 2015-2019

Resolución de Alcaldía 552/2015 de 15 de outubro de modificación das atribucións da XGL

Resolución de Alcaldía 505/2016 de 19 de outubro modificación das atribucións Xunta de Goberno Local