Xunta de Goberno

Xunta de Goberno - concelloderianxo

Xunta de Goberno Local

Presidencia: Adolfo Muíños Sánchez

1. Adelina Ces Quintáns

2. Hadriana Ordóñez Otero

3. Xusto Xosé Ordóñez Figueira

4. Tobías Betanzos Rego

5. Raquel García Abuín

A Xunta de Goberno Local constitúese necesariamente por ser un municipio de máis de 5000 habitantes. Está conformada polo Alcalde e cinco concelleiras e concelleiros nomeados pola Alcaldía para asistir a esta no uso das súas atribucións e no exercicio das que lles sexan delegadas.

Delegacións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

Resolución da Alcaldía 377/2015 do 6 de xullo de Composición, Competencias e periocidade da XGL 2015-2019

Resolución da Alcaldía 552/2015 do 15 de outubro de modificación das atribucións da XGL

Resolución da Alcaldía 505/2016 do 19 de outubro modificación das atribucións Xunta de Goberno Local