Ensino e Formación

Ensino e Formación - Concello de Rianxo

Ensino e formación

O sistema educativo español está regulado actualmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), e está organizada nas seguintes etapas:

  • Educación Básica: Infantil e Primaria
  • Educación Secundaria: divídese na Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e na Educación Postobrigatoria: Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio, Grao medio de Artes Plásticas e Deseño, e Técnico Deportivo de Grao Medio.
  • Educación Superior: Ensino Universitario, Ensinanzas Artísticas superiores, Formación Profesional de Grao Superior, Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e de Deseño de Grao Superior e as Ensinanzas Deportivas de Grao Superior.

Para informarte sobre as posibilidades de aloxamento nunha Residencia Universitaria:

 

Enlaces

 

Abracaxove - Recursos para a mocidade: Educaxove