Vivenda

Vivenda - Concello de Rianxo

Vivenda

O dereito á vivenda está recollido no artigo 47 da vixente Constitución Española de 1978. A súa regulación pertence á Comunidade Autónoma de Galicia segundo o establecido no artigo 21 do Estatuto de Autonomía.

Para acceder a unha vivenda existen dúas vías: o aluguer e a compra.