Ordes do día do Pleno

Ordes do día do Pleno - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

ORDE DO DÍA: PARTE RESOLUTIVA 1. Aprobación Acta nº 9/2021 do Pleno en ordinaria do 29/07/2021 2. RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  Nº 768/2021 DE APROBACIÓN FESTIVOS LOCAIS 2022 PARTE DE CONTROL 3. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 4. Dación de conta das liñas fundamentais do Orzamento 2022 (LFO 2022) 5. DAR CONTA DA DECLARACIÓN...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 29 de xullo de 2021 coa seguinte ORDE DO DÍA Parte resolutiva 1. Aprobación da acta nº 8/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 24 de xuño de 2021 2. CE 2/2021: Aprobación inicial do expediente de créditos extraordinarios 2/2021 Parte de control 3. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 24 de xuño de 2021 coa seguinte ORDE DO DÍA: Parte resolutiva 1. Aprobación da acta núm. 7/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 27/05/2021. 2. Nomeamento titular do Xulgado de Paz do Concello de Rianxo. 3. Nomeamento substituto do Xulgado de Paz do Concello de Rianxo. 4. Aprobación inicial do expediente de...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 27 de maio de 2021, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación da Acta nº 6/2021 da sesión ordinaria do Pleno do 29 de abril de 2021. ​​​​​​​2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno. 3. Moción da Alcaldía para declarar as Alfombras como Patrimonio Cultural da Humanidade. 4. Moción...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 29 de abril de 2021, coa seguinte ORDE DO DÍA Parte resolutiva 1. Aprobación da Acta nº 5/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 25 de marzo de 2021. 2. Ratificación da Resolución da Alcaldía nº 320/2021 con data do 15/4/2021: Subsanación requirimento Deputación da Coruña Obra POS+2021 (Aprobación do Proxecto...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 25 de marzo de 2021, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación da acta nº 4 do 25 de febreiro de 2021. 2. Modificación da base de execución 26ª para a inclusión dunha nova subvención nominativa. 3. Cancelación do monte consorciado do Concello de Rianxo "Pena e Leoiras". 4. Dación de conta das resolucións da Alcaldía...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 25 de febreiro de 2021, coa seguinte ORDE DO DÍA Parte resolutiva 1. Aprobación das actas anteriores. Parte de control 2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno. 3. Adhesión aos obxectivos da Axenda 2030. 4. Apoio aos/ás traballadores/as do Consorcio Galego de Servizos de...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 28 de xaneiro de 2021, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación da acta nº 13 do 22 de decembro de 2020. 2. Dación de Conta das Resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. ​​​​​​​3. Aprobación do Plan de Acción para o clima e a enerxía (PACE) do Concello de Rianxo. ​​​​​​​4.   Aprobación inicial...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 26 de novembro de 2020, coa seguinte ORDE DO DÍA Parte resolutiva 1. Aprobación da acta núm. 11 do Pleno ordinario do 29 de outubro de 2020. ​​​​​​​2. Ratificación, segundo o punto oitavo, da Resolución da Alcaldía núm. 146/2020 do 2 de marzo de aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Rianxo,...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 29 de outubro de 2020, coa seguinte ORDE DO DÍA Parte resolutiva Aprobación da acta do Pleno ordinario do 24 de setembro de 2020​​ Aprobación do Proxecto modificado de 29/06/2020 da obra POS+2020: Dotación e ampliación da rede de abastecemento de auga no lugar de Outeiro, na parroquia de Taragoña REC 9/2020....

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da corporación municipal para o mércores 26 de agosto de 2020, ás 20.00 h, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Debate en torno ás xestións levadas a cabo polos concelleiros/as delegados/as do Goberno Municipal de Rianxo para a presentación e, de ser o caso, aprobación, do Orzamento Municipal do 2020, así como das circunstancias que motivaron o cambio de...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 30 de xullo de 2020, coa seguinte ORDE DO DÍA: PARTE RESOLUTIVA 1. Aprobación das actas dos plenos anteriores PARTE DE CONTROL 1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 2. DACIÓN DE CONTA. Escrito presentado o 24/07/2020. Representante da Corporación na Mesa Local de Comercio...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 27 de febreiro de 2020, coa seguinte ORDE DO DÍA PARTE RESOLUTIVA 1. Aprobación da acta do Pleno ordinario do 27 de febreiro de 2020 2.  Aprobación  do Plan   provincial   de   cooperación   ás   obras   e   servizos  ...

Convocada unha sesión extraordinaria do Pleno da corporación municipal para o luns 9 de marzo de 2020, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Sorteo dos membros das mesas electorais para as eleccións do 5 de abril ao Parlamento de Galicia.

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da corporación municipal para o xoves 27 de febreiro de 2020 coa seguinte ORDE DO DÍA: PARTE RESOLUTIVA 1.  Aprobación da acta 1/2020 do Pleno en sesión ordinaria do 30/01/2020.  Aprobación da acta núm. 2/2020 do Pleno en sesión extraordinaria do 16/01/2020. PARTE DE CONTROL 1. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 30 de xaneiro de 2020 coa seguinte ORDE DO DÍA: PARTE RESOLUTIVA 1. Aprobación da acta extraordinaria urxente núm. 18/2019 do 18 de decembro de 2019, e da acta ordinaria núm. 19/2019 do 26 de decembro de 2019 2. Aprobación modificación da periodicidade das sesións do Pleno 3. Delegación instrución e recadación de...

  Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 26 de decembro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 13/2019 do Pleno en sesión extraordinaria do 21/10/2019,  acta nº 15/2019 do Pleno en sesión ordinaria do 28/11/2019,  acta nº 17/2019 do Pleno en sesión extraordinaria do 05/12/2019...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 28 de novembro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación da acta nº 14 /2019 do Pleno en sesión ordinaria do 31/10/2019 e da acta nº 16/2019 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 7/11/2019. 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno....

Convocouse unha sesión extraordinaria urxente do Pleno da corporación municipal para o xoves 7 de novembro de 2019, ás 18.30 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Ratificación da urxencia ​​​​​​​2. Derrogación da Ordenanza fiscal municipal de venda ambulante ​​​​​​​3. Aprobación do proxecto modificado do 28/10/2019, Mellora da envolvente do pavillón cuberto do CEP Xosé Mª Brea...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o xoves 31 de outubro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta do Pleno ordinario do 26 de setembro de 2019 2.  Dación de Conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta da Sentenza nº 216/2019 do Xulgado contencioso administrativo...

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro luns 21 de outubro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: SORTEO DE MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o xoves 26 de setembro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación Acta nº 11/2019 do Pleno en sesión ordinaria do 01/08/2019 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta da aprobación da liquidación do Orzamento de 2018 4. Dación de...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 1 de agosto de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: Aprobación da acta nº 10/2019 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 08/07/2019 ​​​​​​​Aprobación da acta nº 9 /2019 do Pleno en sesión organizativa do 18/07/2019 Dación de Conta das resolucións da Alcaldía e das...

Convócase a sesión organizativa do Pleno da Corporación Municipal, que terá lugar o vindeiro xoves, 18 de xullo de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte Orde do día: 1.  Aprobación da acta 8/2019 da sesión constitutiva do Pleno do 15/06/2019. 2. Posta en coñecemento da constitución dos grupos políticos municipais. 3. Dación de conta da Resolución da Alcaldía nº 641/2019 de...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro luns 1 de abril de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da Acta nº 2 /2019 da sesión ordinaria do Pleno do 28/02/2019 2. Dación de Conta das Resolucións da Alcaldía e das Actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta da aprobación do Plan Orzamentario a Medio Prazo...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 28 de febreiro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 1 do Pleno Ordinario do 31 de xaneiro de 2019 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Ratificación das resolucións da Alcaldía 85/2019 coa dilixencia de...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 31 de xaneiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta núm. 16/2018 do Pleno en sesión ordinaria de 28 de decembro de 2018 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. Dar conta da Resolución da IDAE da concesión da...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 25 de outubro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación acta nº 10/2018 da sesión ordinaria do Pleno municipal de 27 de setembro de 2018 2. Dación de conta das Resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta ao Pleno da Resolución da...

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de xullo de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: Festivos locais 2019 Adhesión convenio  de colaboración Xunta-FEGAMP e Seaga  en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de xullo de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación actas pleno do 05 de xullo de 2018 e do 12 de xullo de 2018 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. Adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega 4. Moción...

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal para hoxe, xoves 12 de xullo de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación inicial do Orzamento, do Cadro de Persoal e do límite de gasto non financeiro do exercicio 2018.

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 31 de maio de 2018 ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 4 do Pleno en sesión ordinaria do 26 de abril de 2018. 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. 3. Dación de conta da Circular da Deputación da Coruña: "Aprobación do...

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de abril de 2018 ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación acta no 3/2018 do Pleno Ordinario do 5 de abril de 2018 2. Aprobación Acta no 5/2018 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 16 de abril de 2018 3. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta...

O vindeiro xoves 5 de abril de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación da acta núm. 2/2018 da sesión ordinaria do Pleno do 22/02/2018. 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno. 3. Dación de conta da aprobación do plan orzamentario a medio prazo 2019-21....

O vindeiro xoves 22 de febreiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta núm. 1/2018 do Pleno en sesión ordinaria do 25/01/2018. 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das Actas da Xunta de Goberno. 3. Informe de seguimento do Plan de Axuste 2012-22 relativo ao 4º...

O vindeiro xoves 25 de xaneiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación das actas dos Plenos nº 14/2017, 15/2017 e 16/2017. 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno. 3. Avaliación do Plan de Saneamento Financeiro 2015-18 para a anualidade 2016. 4....

O vindeiro xoves 28 de decembro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 13 do Pleno do 13-11-2017 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de Novembro e da acta da Xunta de Goberno Local nº 21/2017 3. Compatibilidade do traballo realizado no Concello de Rianxo co...

O vindeiro xoves 30 de novembro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación das actas dos Plenos anteriores No 10/2017, No 11/2017, No 12/2017 e No 13/2017. 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno Local. 3. Proposta de acordo de adopción da acta multimedia...

O vindeiro xoves 26 de outubro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 8/2017 do Pleno extraordinario do 21/08/2017 e da nº 9/2017 do Pleno extraordinario urxente do 13/09/2017 2. Moción do BNG de explotación da mina de Touro e O Pino 3. Moción do BNG contra os lumes...

O vindeiro xoves 28 de setembro de 2017, ás 20.00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación das actas das sesións dos Plenos anteriores 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta do Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de...

O vindeiro luns 21 de agosto de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Festivos Locais 2018 2. Aprobación do recoñecemento extraxudicial 23/2017 3. Aprobación do cambio de finalidade do préstamo concertado para a Mellora das escolas unitarias 4. Aprobación do Convenio de Colaboración entre a...

O vindeiro xoves 27 de xullo de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 2. Ampliación do límite temporal das anualidades do contrato de redacción do PXOM 3. Moción presentada polo Colexio de Avogados:Problemática do xulgado...

O vindeiro xoves 29 de xuño de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 5/2017 do pleno en sesión ordinaria do 25/5/2017. 2. Información das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno. 3. Aprobación definitiva da modificación do estudo de detalle para o sinalamento...

O vindeiro xoves 27 de abril de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1.  Aprobación da acta nº 3 do pleno ordinario do 30 de marzo de 2017 2.  Dación de conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Ratificación da Resolución nº 293-2017 do 12 de abril de 2017:...

O vindeiro luns 30 de marzo de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 2-2017 do Pleno ordinario do 20 de febreiro de 2017 2. Dación de Conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta do informe de avaliación da anualidade 2015 do Plan de...

O vindeiro luns 20 de febreiro de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. - Aprobación de Actas 2. - Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. - Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal.- Plan Único de Concellos- POS + 2017 4. -...

O vindeiro xoves 26 de xaneiro de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación acta nº 20/2016 de 29 de decembro de 2016 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta da R.A. nº 30/2017.- Delegación Alcaldía 4. Moción pola imposición dunha taxa...

O vindeiro xoves 29 de decembro de 2016 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 19/2016 de 1 de decembro 2. Dación de conta das resolucións de alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta das resolucións contrarias a reparos da intervención municipal e outros...

— Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 50 de 51 resultados.